May và in tạp dề Cơ sở tham gia mô hình điểm kiểm soát An Toàn thực phẩm

May và in tạp dề Cơ sở tham gia mô hình điểm kiểm soát An Toàn thực phẩm

Chúng tôi thiết kế và in thêu theo yêu cầu tạp dề đồng phục cho Cơ sở tham gia mô hình điểm kiểm soát An Toàn thực phẩm
Thông tin sản phẩm:
– Màu sắc: màu đỏ
– Nội dung in:
+ Mặt trước: in tên Cơ sở tham gia mô hình điểm kiểm soát An Toàn thực phẩm